Progress

Sepulcher of the First Ones
Vigilant GuardianZabityHC
Skolex, the Insatiable RavenerZabityHC
Artificer Xy'moxZabityHC
Dausegne, the Fallen OracleZabityHC
Prototype PantheonZabityHC
Lihuvim, Principal ArchitectZabityHC
Halondrus the ReclaimerZabityHC
Anduin WrynnZabity
Lords of DreadZabity
RygelonZabity
The JailerZabity
Shadowlands
Sanctum of Domination [3/10M]ZabityHC
Castle Nathria [3/10M]ZabityHC
Battle for Azeroth
Ny'alotha [7/12M]ZabityHC
Eternal Palace [5/8 M]ZabityHC
Crucible of StormsZabityHC
Battle for Dazar'alor [5/9 M]ZabityHC
Uldir [5/8 M]ZabityHC
Legion
Antorus [1/11 M]ZabityHC
Tomb of Sargeras [1/9 M]ZabityHC
Nighthold [4/10 M]ZabityHC
Trial of Valor [2/3 M]ZabityHC
Emerald Nightmare [7/7 M]ZabityMythic

Rekrutacja

Osoby niezainteresowane raidami mogą składać podania, nawet jeśli rekrutacja dla ich klasy jest zamknięta.
Death Knight

Otwarta

Melee
Demon Hunter

Otwarta

Melee
Druid

Otwarta

Ranged
Hunter

Otwarta

Ranged
Mage

Otwarta

Ranged
Monk

Otwarta

Melee
Paladin

Otwarta

HealerMelee
Priest

Otwarta

Ranged
Rogue

Otwarta

Melee
Shaman

Otwarta

Ranged
Warlock

Otwarta

Ranged
Warrior

Otwarta

Melee
Tank - Tank Healer - Healer Ranged - Ranged Melee - Melee